Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 47 oprava okien 746,40 s DPH 10.05.2022 SWAT4 s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 48 grafitová maľba 300,00 s DPH 10.05.2022 Roman Barcík Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 49 stropný držiak otočný 100,00 s DPH 19/2014 10.05.2022 HS-COMP Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 50 strava-KK Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D 42,90 s DPH 10.05.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu Nitra, Párovská Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Faktúra 319 spotrebný materiál 276,00 s DPH 18/2013 09.05.2022 Energocentrum Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 11.05.2022
Objednávka 43 spotrený materiál do školskej jedálni 85,00 s DPH 09.05.2022 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 45 oprava malotraktora 350,00 s DPH 09.05.2022 FAMEX s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 46 sada na 3D tlač 51,93 s DPH 09.05.2022 3DJAKE Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Objednávka 44 čistiace prostriedky do školskej jedálne 100,00 s DPH 09.05.2022 GASTRO-HAAL s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka
Faktúra 315 potraviny 259,26 s DPH 09.05.2022 HYZA a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 10.05.2022
Faktúra 318 el.energia byt Ďurkova 22 32,41 s DPH 7/2022 09.05.2022 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 11.05.2022
Faktúra 314 potraviny 302,29 s DPH 09.05.2022 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 10.05.2022
Faktúra 316 nedoplatok el.energie - škola a škol. jedáleň 3 385,88 s DPH 7/2022 09.05.2022 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 11.05.2022
Faktúra 317 el.energia byt Párovská 7 a Hodžova 18 72,85 s DPH 7/2022 09.05.2022 Západosl.energet.závody Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 11.05.2022
Faktúra 310 potraviny 176,16 s DPH 06.05.2022 Milan Molnár Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 09.05.2022
Faktúra 312 MTZ- KK Fyzikálnej olympiády kat. B,C,D a kat.A,E 35,50 s DPH 20/2014 06.05.2022 ABC plus Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 10.05.2022
Faktúra 313 telefón-lektor 14,59 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 10.05.2022
Faktúra 311 hygienický materiál 516,89 s DPH 18/2013 06.05.2022 Energocentrum Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 10.05.2022
Faktúra 309 chemikálie do bazéna 994,20 s DPH 21/2013 06.05.2022 BAZCHEM s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 09.05.2022
Faktúra 303 potraviny 219,12 s DPH 05.05.2022 AGRO TAMI a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Ing. Andrea Valábiková ekonómka 06.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1953