• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 22 Spotrebný materiál 160,00 s DPH 19.02.2024 Zahradny nabytok - Sinaj Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 19.02.2024
  Objednávka 21 Odber vzoriek vody zo školského bazéna 150,00 s DPH 19.02.2024 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 19.02.2024
  Faktúra 125 Potraviny 258,72 s DPH 15.02.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 124 Potraviny 26,37 s DPH 15.02.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 123 Potraviny 4,56 s DPH 15.02.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 16.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 122 Prevádzkové poplatky 201,60 s DPH 15.02.2024 Marketeam,s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 19.02.2024
  Faktúra 121 Občerstvenie na olympiádu v Španiel. jazyku 37,24 s DPH 13.02.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu Nitra, Párovská Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 15.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 120 Spotrebný materiál 110,58 s DPH 13.02.2024 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 15.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 119 Potraviny 197,47 s DPH 13.02.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 118 Potraviny 872,87 s DPH 13.02.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 117 Vodné stočné, zrážky 1 261,40 s DPH 224/2009 12.02.2024 Západosl.vodárne a kan. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 116 Inzercia 960,00 s DPH 12.02.2024 Petit Press a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 115 Inštruktori na LVVK 1 200,00 s DPH 12.02.2024 Rebit s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 114 Inštruktor na LVVK 600,00 s DPH 12.02.2024 Rebit s. r. o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 14.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 113 Potraviny 901,51 s DPH 12.02.2024 Bohuš Šesták s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 13.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 112 Potraviny 329,03 s DPH 12.02.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 13.02.2024 19.02.2024
  Objednávka 20 Spotrebný materiál 111,00 s DPH 09.02.2024 RM Gastro-JAZ s.r.o Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 19.02.2024
  Faktúra 110 Potraviny 833,73 s DPH 08.02.2024 INMEDIA s.r.o. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 100 Nájomné byt Párovská 7 170,96 s DPH 08.02.2024 SLUŽBYT Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 12.02.2024 19.02.2024
  Faktúra 109 Potraviny 100,70 s DPH 08.02.2024 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Gymnázium, Párovská 1, Nitra Mgr. Kristína Kováčová ekonómka 09.02.2024 19.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4027